Thiên 24h

Thông báo thay đổi tên miền

Từ nay các bạn hãy vào trang chủ bằng địa chỉ :

http://24h.gametl.us

Địa chỉ cũ sẽ không còn tác dụng. Rất mong các bạn chú ý!!!